CIJENE NAŠIH INTERNET PAKETA

ArkaHost

MAX 20

20 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 20 000 Kbps Downlaod
 • 5 000 Kbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet - na fer osnovi
ArkaHost

MAX 25

25 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 50 000 Kbps Downlaod
 • 5 000 Kbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet - na fer osnovi
ArkaHost

MAX 30

30 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 50 000 Kbps Downlaod
 • 10 000 Kbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet - na fer osnovi
ArkaHost

MAX 35

35 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 100 000 Kbps Downlaod
 • 20 000 Kbps Upload
 • OPTIKA
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet - na fer osnovi

Testirajte svoju trenutnu brzinu: