PAKETI ZA PRIVATNE KORISNIKE

ArkaHost

MAX 20

20 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 20 000 Kbps Downlaod
 • 5 000 Kbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet - na fer osnovi
ArkaHost

MAX 25

25 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 50 000 Kbps Downlaod
 • 5 000 Kbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet - na fer osnovi
ArkaHost

MAX 30

30 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 50 000 Kbps Downlaod
 • 10 000 Kbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet - na fer osnovi
ArkaHost

MAX 35

35 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 100 000 Kbps Downlaod
 • 20 000 Kbps Upload
 • OPTIKA
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet - na fer osnovi

PAKETI ZA POSLOVNE KORISNIKE

BIZNIS 50

50 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 10 000 Kbps Downlaod
 • 5 000 Kbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet - na fer osnovi

BIZNIS 70

70 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 15 000 Kbps Downlaod
 • 10 000 Kbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet - na fer osnovi

BIZNIS 100

100 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 25 000 Kbps Downlaod
 • 15 000 Kbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet - na fer osnovi

BIZNIS 140

140 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 35 000 Kbps Downlaod
 • 25 000 Kbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet - na fer osnovi

PROFESIONALNI PAKETI ZA PROFESIONALNE NAMJENE- GARANTOVANI PROTOCI 24H / DAN

ArkaHost

PROFI 3

40 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 3 Mbps Downlaod
 • 3 Mbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet
ArkaHost

PROFI 4

50 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 4 Mbps Downlaod
 • 4 Mbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet
ArkaHost

PROFI 8

120 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 8 Mbps Downlaod
 • 8 Mbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet
ArkaHost

PROFI 10

180 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 10 Mbps Downlaod
 • 10 Mbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet
ArkaHost

PROFI 25

350 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 25 Mbps Downlaod
 • 15 Mbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet
ArkaHost

PROFI 50

700 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 50 Mbps Downlaod
 • 25 Mbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet
ArkaHost

PROFI 100/25

900 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 100 Mbps Downlaod
 • 25 Mbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet
ArkaHost

PROFI 100/100

1300 KM /Mjesečno KONTAKT
 • 100 Mbps Downlaod
 • 100 Mbps Upload
 • Besplatan priključak
 • Fiksna IP adresa
 • Neograničen promet